Polski Związek Piłki Nożnej wraz z Ministerstwem Edukacji i Nauki zapraszają kluby piłkarskie do wzięcia udziału w przedsięwzięciu „Poznaj Polskę na sportowo” (PPnS). W ramach tego projektu kluby piłkarskie, będące członkami PZPN, mogą wnioskować o przyznanie dla swoich zawodników w wieku od 6 do 19 lat (uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych) nieodpłatnych biletów oraz dofinansowania na udział w meczach piłki nożnej.

 

„Poznaj Polskę na sportowo” umożliwia wyjazdy na mecze piłkarskie rundy jesiennej sezonu 2022/2023:

a) klubów na poziomie Ekstraklasy, I Ligi oraz II Ligi, Ekstraligi kobiet oraz Ekstraklasy Futsalu – zarówno spotkania ligowe, jak i mecze Pucharu Polski;

b) mecze reprezentacji Polski.

 

Każdy klub, który przystąpi do PPnS, może złożyć wniosek o przyznanie biletów dla zawodników w liczbie od 18 do 45 oraz 1-3 opiekunów na każde wybrane wydarzenie sportowe znajdujące się na liście wydarzeń w systemie informatycznym PPnS. Z zastrzeżeniem, że mecze w rozgrywkach klubowych nie mogą być oddalone od siedziby klubu więcej niż 300 km. Ograniczenie to nie dotyczy meczów reprezentacji Polski.

Lista dostępnych wydarzeń sportowych może ulegać zmianom w zależności od liczby dostępnych biletów – bieżące informacje na temat wejściówek na wydarzenia znajdują się w systemie informatycznym PPnS. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją obsługi, która ułatwi przygotowanie do korzystania z aplikacji.

Kluby, które wnioskują o przyznanie biletów, mogą również wnioskować o przyznanie dofinansowania do wyjazdu w dwóch obszarach:

a) pokrycia realnych i udokumentowanych kosztów poniesionych przez klub na opłacenie usługi transportowej (w kwocie 5 zł/km); oraz

b) pokrycia realnych kosztów poniesionych na zorganizowanie wyjazdu w postaci kosztów usługi gastronomicznej oraz kosztów wynagrodzeń dla opiekunów grup (w kwocie od 540 zł do 3600 zł w zależności od liczby uczestników wyjazdu oraz odległości między siedzibą Klubu a stadionem, na którym odbywa się mecz).

 

Szczegółowe kwoty przyznawanych dotacji, zasady przyznawania dotacji oraz ich rozliczania znajdują się w REGULAMINIE przedsięwzięcia „Poznaj Polskę na sportowo”, który stanowi załącznik do umowy ramowej z PZPN oraz w pliku FAQ’s, dostępnego do pobrania w zakładce DOKUMENTY.

Zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu i na wspólne przeżywanie emocji sportowych!

Regulamin Newslettera
pobieranie strony...
Newsletter - zapisz się!
regulamin
Zapisz się