Regulamin świadczenia usługi przesyłania informacji za pomocą poczty elektronicznej.
 1. Regulamin opisuje ogólne zasady korzystania z usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter udostępniana jest przez Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie (02-366), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, nr KRS: 0000091546, NIP: 526-17-27-123, REGON: 000866550, zwany dalej "Wydawcą".
 3. W ramach usługi Wydawca, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyła na podany przez Użytkownika w procesie subskrypcji adres e-mail, informację w formie wiadomości e-mail, zwaną dalej "Newsletterem".
 4. Usługa Newsletter jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich użytkowników serwisu www.pzpn.pl, którzy aktywowali usługę zgodnie z pkt. 6 Regulaminu, zwanymi dalej "Subskrybentami".
 5. Wiadomość Newsletter zawiera między innymi informacje o wydarzeniach dotyczących Polskiego Związku Piłki Nożnej, w tym najnowsze informacje dotyczące Federacji i Reprezentacji Polski, informacje dotyczące sprzedaży biletów na nadchodzące mecze, odnośniki do najnowszych artykułów i filmów wideo.
 6. Aktywacja usługi Newsletter następuje po wykonaniu przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych:
  1. Wpisanie adresu e-mail Użytkownika w oknie formularza Newslettera, który jest dostępny na głównej stronie serwisu www.pzpn.pl.
  2. Zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację jego postanowień.
  3. Odebranie na skrzynce pocztowej Użytkownika wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację, a następnie kliknięcie linku potwierdzającego zapis do usługi Newsletter.
 7. Brak potwierdzenia Subskrypcji ze strony Użytkownika, skutkuje brakiem zapisu na usługę Newsletter. Dane Użytkownika w tym przypadku zostaną usunięte z bazy Wydawcy do 30 dni.
 8. Podany przez Subskrybenta adres e-mail nie będzie przekazywany podmiotom trzecim bez zgody Subskrybenta.
 9. Zapisując się na usługę wysyłania Newslettera Subskrybent automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Subskrybenta przez Polski Związek Piłki Nożnej i na przesyłanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 10. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w procesie Subskrypcji jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie (02-366), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, nr KRS: 0000091546, NIP: 526-17-27-123, REGON: 000866550. Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Subskrybent ma pełny dostęp do treści danych osobowych oraz posiada prawo do ich poprawiania.
 11. Każdy Newsletter wysyłany przez Wydawcę w ramach usługi zawiera:
  1. Nazwę Wydawcy.
  2. Uzupełnione pole "Temat", opisujące treść wiadomości.
  3. Informacje o możliwości i sposobie wypisania się z usługi Newsletter.
 12. Subskrybent może w dowolnym momencie korzystania z Usługi zrezygnować z niej. Aby tego dokonać należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  1. Kliknąć link wypisujący z listy subskrybentów zawarty w stopce każdej z wiadomości.
  2. Wysłać wiadomość na adres newsletter@pzpn.pl z prośbą o wypisanie z listy Subskrybentów Newslettera.
 13. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień "Regulaminu Newslettera", bez wcześniejszego informowania o zmianach Subskrybentów. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna na stronie www.pzpn.pl.
 14. Wydawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego i nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Subskrybentów bez podania przyczyny.
 15. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące Usługi Newsletter należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres newsletter@pzpn.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu jakiego dotyczy, adres Użytkownika podany podczas rejestracji oraz adres na który ma zostać wysłana odpowiedź. Reklamacje będą rozpatrywane do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Odpowiedź zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w zgłoszeniu.