Komisje PZPN

Komisja Dyscyplinarna
Rzecznik Dyscyplinarny PZPN: Adam Gilarski.
Skład Komisji Dyscyplinarnej PZPN
1. Mikołaj Bednarz – Przewodniczący
2. Mariusz Modelski – Wiceprzewodniczący
3. Piotr Grochulski – Wiceprzewodniczący
4. Arkadiusz Karasiński – Sekretarz
5. Miłosz Borowiecki – Członek

6. Michał Pratkowski – Członek

7. Kamil Kosior – Członek

Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego PZPN: Marcin Ilków
Rzecznik Etyki PZPN: Wojciech Przybylski.
Skład Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN
1. Włodzimierz Głowacki – Przewodniczący

2. Marek Kopczyński – Wiceprzewodniczący

3. Jerzy Stelmaszuk – Sekretarz

4. Maciej Żyłka – Członek

5. Rafał Machecki – Członek

6. Szymon Raniszewski – Członek 

7. Dariusz Michalak – Członek

8. Sylwester Wiśniewski – Członek

9. Sylwia Grzybowska – Członek

10. Paweł Przełomski – Członek

Skład Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN

1. Krzysztof Smulski – Wiceprzewodniczący/Pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN

2. Jarosław Cichański – Wiceprzewodniczący  

3. Krzysztof Bauza – Wiceprzewodniczący 

4. Józef Dąbrowski – Sekretarz 

5. Wiesław Żmuda – Członek

6. Anna Tymińska – Członek  

7. Rafał Feldo – Członek  

8. Jacek Górnik – Członek

9. Marcin Sobka – Członek 

10. Marcin Zawadzki – Członek

11. Paweł Zaczyński – Członek 

12. Jan Popiołek – Członek  

13. Sławomir Nowosielski – Członek  

14. Michał Gniatkowski – Członek 

15. Radosław Ostrowski – Członek 

16. Tomasz Jóźwik – Członek  

Skład Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN
1. Jan Letkiewicz – Przewodniczący

2. Andrzej Palczewski – Wiceprzewodniczący

3. Krzysztof Ruciński – Sekretarz

4. Jacek Bigajczyk – Członek

5. Ziemowit Zakościelny – Członek

6. Ernest Podgórski – Członek 

7. Edward Szmul – Członek  

8. Jacek Jakubowski – Członek 

9. Dariusz Kluge – Członek 

10. Miłosz Wolański – Członek 

11. Piotr Rusin – Członek

12. Paweł Kosmala – Członek

13. Jan Suchecki – Członek

14. Kamil Hajduk – Członek 

15. Anatol Obuch – Członek

Skład Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN
1. Piotr Kuliński – Przewodniczący
2. Jarosław Wyrwas – Wiceprzewodniczący
3. Dariusz Szewirski – Sekretarz

4. Anna Grzegółka – Członek

5. Andrzej Wach – Członek

6. Anna Klementewicz – Członek

7. Piotr Glonek – Członek

8. Sławomir Żółtek – Członek

9. Witold Góralski – Członek

10. Grzegorz Kołtuniak – Członek

11. Jacek Jagielski – Członek

12. Jakub Laskowski – Członek

13. Konrad Buczkowski – Członek

14. Jan Łukomski – Członek

15. Tomasz Młynarczyk – Członek

16. Andrzej Springer – Członek

17. Małgorzata Striżko – Członek

18. Jarosław Mioduski – Członek

19. Jarosław Zubrzycki – Członek

20. Marek Janicki – Członek

21. Adam Świecki – Członek

22. Adam Ptasiński – Członek

23. Wojciech Wójcik – Członek

24. Tomasz Krakowiński – Członek

25. Tomasz Bocheński – Członek

26. Mariusz Heler – Członek

27. Zbigniew Koźmiński – Członek

Skład Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych
1. Rafał Czyżyk – Przewodniczący

2. Grzegorz Antczak – Wiceprzewodniczący

3. Marcin Konofalski – Wiceprzewodniczący

4. Dariusz Wierzchucki – Wiceprzewodniczący

Przedstawiciele piłkarzy

5. Jarosław Bielski – Członek

6. Paweł Ciećwierz – Członek 

7. Marcin Skulski – Członek 

8. Maciej Krzemiński – Członek 

9. Kamil Pietrasik – Członek

10. Wojciech Płóciennik – Członek

Przedstawiciele klubów

11. Grzegorz Dostatni – Członek 

12. Paweł Kokot – Członek

13. Agata Kowalska – Członek 

14. Bartłomiej Laburda – Członek

15. Mariusz Orliński – Członek

16. Marcin Ungier – Członek

Skład Komisji Technicznej PZPN
1. Stefan Majewski – Przewodniczący

2. Sławomir Kopczewski – Wiceprzewodniczący

3. Marcin Dorna – Wiceprzewodniczący

4. Bogdan Basałaj – Sekretarz

5. Jacek Jaroszewski – Przewodniczący Zespołu Medycznego

6. Dariusz Pasieka – Przewodniczący Zespołu ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów

7. Zbigniew Bartnik – Członek

8. Adam Kaźmierczak – Członek

9. Andrzej Juskowiak – Członek

10. Krzysztof Paluszek – Członek

11. Wojciech Kowalewski – Członek

12. Leszek Cicirko – Członek

13. Robert Śliwowski – Członek

14. Remigiusz Rzepka – Członek

15. Dariusz Gęsior – Członek

16. Jacek Zieliński – Członek

17. Marek Konieczny – Członek 

Zespół Medyczny
1. Jacek Jaroszewski – Przewodniczący

2. Andrzej Pokrywka – Wiceprzewodniczący

3. Karol Tondera – Sekretarz
4. Stanisław Piłkowski – Członek

5. Grzegorz Biegański – Członek

6. Krzysztof Pawlaczyk – Członek

7. Wojciech Zep – Członek

8. Maciej Kostewicz – Członek

9. Mateusz Olejnik – Członek 

10. Monika Grygorowicz – Członek

Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów
1. Dariusz Pasieka – Przewodniczący

2. Paweł Janas – Wiceprzewodniczący

3. Jarosław Bryś – Sekretarz

4. Paweł Podgórski – Członek

5. Marcin Sasal – Członek 

6. Roman Firlus – Członek 

7. Maciej Huzarski – Członek 

8. Paweł Grycmann – Członek 

9. Paweł Wójcik – Członek 

10. Andrzej Dawidziuk – Członek

11. Piotr Grzelak – Członek

Szkoła Trenerów PZPN
1. Dariusz Pasieka – Dyrektor Szkoły Trenerów
Zespół Reprezentacji Narodowych

1. Dyrektor Sportowy – Przewodniczący 

2. Zastępca Dyrektora Sportowego – Wiceprzewodniczący 

3. Trener Repr. U-19 – Sekretarz 

4. Trener Repr. U-21 – Członek 

5. Trener Repr. U-20 – Członek 

6. Trener Repr. U-17 – Członek 

7. Trener Repr. U-15 – Członek

8.Trener Repr. A kobiet – Członek

9. Trener Repr. U-19 kobiet – Członek
10. Trener Repr. U-17 kobiet – Członek
11. Trener Repr. Futsalu A – Członek
Skład Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN
1. Marcin Stefański – Przewodniczący
2. Łukasz Wachowski – Wiceprzewodniczący
3. Piotr Bielecki  – Sekretarz

4. Tomasz Bałdys – Członek 

5. Zbigniew Prejs – Członek

6. Daniel Gołda – Członek 

7. Marek Jankowski – Członek

8. Wiesław Sopyła – Członek  

9. Bartłomiej Jaskot – Członek

10. Sławomir Pietrzyk – Członek 

11. Zdzisław Sarnicki – Członek

12. Jacek Siebert – Członek

Zespół ds. Ustalania Ekwiwalentu PZPN

1. Konrad Buczkowski – Przewodniczący  

2. Tomasz Kacprzycki – Członek 

3. Marcin Król – Członek 

4. Konrad Krzyszkowski – Członek 

5. Marek Dolata – Członek

Zespół ds. Statusu Piłkarzy
1. Jabub Tabisz – Przewodniczący

2. Tomasz Brzozowski – Członek 

3. Marek Świtoń – Członek 

4. Andrzej Mroziński – Członek

5. Adrian Rudawski – Członek

 Skład Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN

1. Zbigniew Bartnik – Przewodniczący

2. Monika Grygorowicz – Wiceprzewodniczący

3. Marek Anglart – Sekretarz 

4. Marek Maleszewski – Członek

5. Wojciech Drożdż – Członek 

6. Janusz Matusiak – Członek 

7. Jerzy Gawarkiewicz – Członek  

8. Józef Grząba – Członek  

9.. Katarzyna Gubernat  – Członek   

10. Maciej Buryta – Członek   

11. Arkadiusz Studniarek – Członek  

12. Krzysztof Własny – Członek  

13. Dariusz Widelak – Członek  

Skład Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN

1. Adam Kaźmierczak – Przewodniczący

2. Bogdan Duraj – Wiceprzewodniczący

3. Grzegorz Morkis – Wiceprzewodniczący

4. Jarosław Gryckiewicz – Sekretarz

5. Patryk Stasiuk – Członek

6. Szymon Czeczko – Członek

7. Anna Straszewska – Członek

8. Wacław Rekść – Członek

9. Łukasz Krawczyk – Członek

10. Daniel Kaniewski – Członek

11. Filip Skowron – Członek 

12. Wojciech Polakowski – Członek 

13. Rafał Gnybek – Członek

14. Tomasz Kulczycki – Członek

Skład Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN
1. Marek Doliński – Przewodniczący

2. Dariusz Derewicz – Wiceprzewodniczący

3. Mirosław Starczewski – Sekretarz

4. Robert Dybka – Członek

5. Błażej Jenek – Członek

6. Jacek Orłowski – Członek

7. Adam Luboński – Członek

8. Jacek Zalewski – Członek

9. Radosław Sołtys – Członek

10. Dariusz Dymiński – Członek

11. Zbigniew Związko – Członek

12. Dariusz Witkowski – Członek

Skład Komisji ds. Etyki i Fair Play PZPN

1. Romuald Jankowiak – Przewodniczący

2.  Jerzy Kostorz – Wiceprzewodniczący

3. Wiesław Koronowicz – Sekretarz

4. Janusz Okulski – Członek

5. Grzegorz Pietrzak – Członek 

6. Jarosław Kaczmarek – Członek

 

Skład Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN

1. Marek Łukiewski – Przewodniczący

2. Januariusz Stodolny – Wiceprzewodniczący

3. Waldemar Echaust – Sekretarz 

4. Dariusz Stachurski  – Członek  

5. Zdzisław Czyrka – Członek

6. Stanisław Pryciuk – Członek  

7.  Tomasz Płoski – Członek 

8. Tadeusz Kulik – Członek  

9. Witold Bogdański – Członek  

10. Paweł Kutynia – Członek 

11.  Bartosz Ryt – Członek 

12. Bogusław Nos – Członek  

13. Paweł Kryszałowicz – Członek 

14. Ryszard Binensztok – Członek

15. Waldemar Antkowiak – Członek

16. Jarosław Chwiałkowski – Członek

17. Henryk Wawrowski – Członek  

18. Tomasz Salski – Członek  

19. Teodor Wawoczny – Członek  

Skład Komisji ds. Prawnych PZPN
1. Wojciech Zieliński – Przewodniczący

2. Marcin Kwiecień – Członek

3. Jerzy Akińcza – Członek

4. Tomasz Tabisz – Członek

5. Łukasz Wójcik – Członek

6. Jarosław Poturnicki – Członek

7. Mikołaj Fiodorow – Członek

8. Przemysław Witkowski – Członek

9. Piotr Kościelny – Członek

10. Konrad Składowski – Członek

Skład Komisji Finansowej PZPN
1. Eugeniusz Nowak – Przewodniczący

2. Mirosław Malinowski – Wiceprzewodniczący

3. Andrzej Padewski – Sekretarz

4. Marek Koźmiński – Członek

5. Jan Bednarek – Członek

6. Radosław Michalski – Członek

7. Krzysztof Bauza – Członek

8. Jacek Bojarowski – Członek

9. Wojciech Strzałkowski – Członek  

Skład Komisji ds. Mediów i Marketingu PZPN
1. Janusz Basałaj – Przewodniczący

2. Paweł Drażba – Sekretarz

3. Jakub Kwiatkowski – Członek 

4. Leszek Bartnicki – Członek

5. Marcin Janicki – Członek

6. Jerzy Dusik – Członek

7. Jerzy Nagawiecki – Członek

8. Mateusz Borek – Członek

9. Roman Kołtoń – Członek

10. Tomasz Smokowski – Członek

11. Paweł Wilkowicz – Członek

12. Michał Białoński – Członek

Skład Komisji ds. Odznaczeń i Zasobów Archiwalnych PZPN
1. Zdzisław Łazarczyk – Przewodniczący

2. Andrzej Wypysiński – Wiceprzewodniczący

3. Arkadiusz Krakowiak – Sekretarz

4. Włodzimierz Figas – Członek

5. Andrzej Strumiński – Członek  

6. Henryk Sowa – Członek

7. Stefan Szczepłek – Członek 

8. Stanisław Kander – Członek  

9. Łukasz Firus – Członek  

10. Jarosław Kulesza – Członek 

11. Bogusław Walica – Członek 

12. Janusz Borowy – Członek 

13. Arkadiusz Hirsch – Członek

Skład Kolegium Sędziów PZPN
1. Zbigniew Przesmycki – Przewodniczący
2. Tomasz Mikulski – Wiceprzewodniczący

3. Tomasz Rusek – Członek

4. Piotr Tenczyński – Członek

5. Maciej Wierzbowski – Członek

Skład Rady Funduszu Pomocy Koleżeńskiej
1. Lidia Borska – Przewodnicząca
2. Janusz Kowalski – Sekretarz
3. Danuta Budek – Członek

4. Czesław Gołębiowski – Członek

5. Jerzy Figas – Członek 

Skład Komisji Dialogu Społecznego
1. Łukasz Wachowski – Przewodniczący
2. Adam Kaźmierczak – Wiceprzewodniczący
3. Agnieszka Olesińska – Sekretarz

4. Agnieszka Matuszewska – Członek

5. Polski Związek Piłkarzy – 3 przedstawicieli

6. Ekstraklasa S.A. – 2 przedstawicieli

7. Piłkarska Liga Polska – 2 przedstawicieli

8. Kluby będące członkami ECA – po 1 przedstawicielu

Regulamin Newslettera
pobieranie strony...
Newsletter - zapisz się!
regulamin
Zapisz się