Wyzwania grassroots Powrót

Wyzwania grassroots

„Wyzwania Grassroots” to ogólnopolska inicjatywa realizowana przez Polski Związek Piłki Nożnej skierowana do uczniów szkół podstawowych. Projekt polega na realizowaniu konkursowych wyzwań, które zaangażują uczniów w aktywność fizyczną i pobudzą ich kreatywność. Celem Konkursu jest promowanie i popularyzacja sportu oraz piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, a także kształtowanie zdrowego stylu życia i aktywizacja środowisk szkolnych. W konkursie zostaną wyłonione zwycięskie drużyny złożone z uczniów reprezentujących szkoły podstawowe w trzech kategoriach klas: 2-3, 4-5, 6-7. Finał akcji zaplanowany jest na drugą połowę listopada.

Zasady Konkursu

1. Konkurs polega na wykonaniu przez zgłoszoną drużynę wyzwania, w terminie wskazanym na stronie https://www.pzpn.pl/wyzwaniagrassroots, poprzez stworzenie nagrania video (filmu) trwającego minimum 30 sekund, a maksymalnie 2 minuty przedstawiającego drużynę wykonującą wyzwanie.

2. Nauczyciel dokonuje zgłoszenia do Konkursu poprzez publikację materiału na portalu Facebook jako post publiczny wraz z informacją dotyczącą nazwy szkoły, kategorią i nazwą wyzwania oraz określonymi hasztagami tj. #wyzwaniegrassroots oraz odpowiednim hasztagiem ogłoszonym w dniu rozpoczęcia wyzwania.

3. W Konkursie oceniane będą Materiały wyłącznie tych drużyn, których Opiekun dokona poprawnego zgłoszenia.

4. Jedna drużyna może zgłosić w danym wyzwaniu jeden Materiał. W przypadku dokonania przez Opiekuna więcej niż jednego zgłoszenia konkursowego danej drużyny w odniesieniu do danego wyzwania brane będzie pod uwagę tylko pierwsze zgłoszenie konkursowe.

Nagrody

W każdym z trzech wyzwań nagradzane są pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii:

1. miejsce – wyjazd na mecz Reprezentacji Polski oraz voucher o wartości 5 000,00 zł
na zakup sprzętu sportowego

2. miejsce – voucher o wartości 4 000,00 zł na zakup sprzętu sportowego

3. miejsce – voucher o wartości 3 000,00 zł na zakup sprzętu sportowego

Łącznie w „Wyzwaniach Grassroots” nagrodzonych zostanie 27 zespołów!

Drodzy Nauczyciele, zaangażujcie swoich podopiecznych do piłkarskiej rywalizacji i pozwólcie im zaprezentować swoje umiejętności i kreatywność!

Regulamin Newslettera
pobieranie strony...
Newsletter - zapisz się!
regulamin
Zapisz się