FederacjaAktualności[POBIERZ] Nowy suplement NMG Przygotowanie Psychologiczne już dostępny! Powrót

AktualnościFederacja

[POBIERZ] Nowy suplement NMG Przygotowanie Psychologiczne już dostępny!

 11 / 12 / 20 Autor: PZPN
[POBIERZ] Nowy suplement NMG Przygotowanie Psychologiczne już dostępny!

W ramach cyklu wydawniczego Narodowego Modelu Gry Polski Związek Piłki Nożnej ma przyjemność zaprezentować kolejny suplement, tym razem dotyczący Przygotowania Psychologicznego. Jest on dostępny za darmo do pobrania, a przygotowany został przez trenerów Piotra Stokowca i Łukasza Smolarowa, oraz psychologa sportu Pawła Habrata. Przedstawiamy fragment wstępu przygotowany przez autorów tego suplementu NMG.


Jednym z podstawowych celów Narodowego Model Gry (NMG) jest uporządkowanie zagadnień dotyczących procesu szkoleniowego oraz zwrócenie uwagi na to, w którą stronę podąża albo będzie się rozwijała piłka nożna. Wśród kluczowych zagadnień występujących w rozwoju zawodników wspomniane są takie hasła, jak kompetencje decyzyjne, poznawcze oraz kreatywność. Wszystkie z nich są elementami mentalnymi.

W NMG czytamy o profilach zawodników; dowiadujemy się z nich o oczekiwaniach wobec nich oraz zadaniach obowiązujących na każdej pozycji na boisku. Obok profilu techniczno-taktycznego i somatyczno-motorycznego znajdował się profil mentalny wskazujący, że zawodnik trenowany przez nas powinien być m.in. odpowiedzialny, pewny siebie, skoncentrowany czy opanowany. Powyższymi zagadnieniami będziemy się zajmowali w niniejszym suplemencie. Jednak jest jedna cecha stojąca ponad wymienionymi. Każdy trener powinien przyłożyć rękę do jej rozwoju u swoich zawodników bez względu na boiskowe pozycje.

Chcemy, aby nasz podopieczny był zawodnikiem świadomym. Taki zawodnik charakteryzuje się dużą wiedzą o sobie, o grze, jej zasadach, celach, trudnych momentach, a także rozumie informacje i potraf  być partnerem w dyskusji odnośnie do podstawowych zagadnień dotyczących procesu treningowego. Potrafi często samodzielnie rozwiązywać problemy, które może napotkać na boisku, przed meczem bądź po jego zakończeniu. Do rozwiązywania ich w mniejszym stopniu bezpośrednio potrzebuje trenera, dlatego że został uprzednio przez niego przygotowany do tego, aby stać się samodzielnym. Zawodnik świadomy w dłuższej perspektywie czasowej jest skuteczniejszy niż posiadacz mniejszej wiedzy o sobie. Świadomość to także wiedza o wartości uwagi i skupienia. Rozróżnienie, co zaprząta głowę zawodnika albo trenera bezużytecznie, a co z punktu widzenia gry jest istotne. Takie refleksje powinien oczywiście także mieć trener, bo tylko świadomy trener przygotuje świadomego zawodnika. Przed trenerem, jak przed nauczycielem, stoi więc między innymi wyzwanie komunikacyjne: jak przekazywać wiedzę, kiedy, jak dużo. Każdy trener sprawdzi to sam.

Narodowy Model Gry wskazuje cztery obszary pracy trenerskiej, zarówno z drużyną, jak i indywidualnie z zawodnikiem – sferę techniczną, taktyczną, fizyczną i mentalną. Niniejsza publikacja dotyczy tego ostatniego aspektu, jednak zawsze ściśle powiązanego z trzema poprzednimi. Interesują nas na przykład procesy zachodzące w „głowie” zawodnika, pojawiające się myśli pobudzające do działania, między innymi w odniesieniu do nabywania umiejętności piłkarskich (technika), rozumienia zasad gry (taktyka) lub wysiłku nieodłącznie związanego ze sportem (fizyczność).

Nauką zajmującą się sferą mentalną w życiu człowieka jest psychologia. W kontekście sportu mamy do czynienia z relatywnie młodą i prężnie rozwijającą się dyscypliną naukową – psychologią sportu; jednak nawet gdy jeszcze nie funkcjonowała na uniwersytetach i akademiach wychowania fizycznego, trudno było sobie wyobrazić istnienie sportu bez procesów myślowych, emocji, rywalizacji. Dlatego każdy uczestnik procesu treningowego spotkał się z elementami psychologicznymi, nie są one mu obce, być może jedynie nie do końca uświadomione lub niesprecyzowane.

Podstawowym celem tej publikacji jest przede wszystkim zdefiniowanie, a następnie uporządkowanie zagadnień psychologicznych i sprawienie, by stały się zrozumiałe i proste w użyciu. Zagadnień, którymi się zajmujemy, jest czternaście. Są one spójne ze współczesnym stanem wiedzy o zagadnieniach psychologii sportu. Wybór ten ma jednak także wymiar praktyczny, ponieważ każde z zagadnień zostało sprawdzone przez autorów w pracy z drużyną. U podstaw opracowania tej publikacji znajduje się zachowanie stosownej proporcji między teoretycznymi podstawami psychologii a jej praktycznym zastosowaniem. Aby zapewnić sprawne przyswajanie tematu, książka ma odpowiednią konstrukcję, o której należy tu wspomnieć, by ułatwić Czytelnikowi odbiór i zapewnić przyjemność obcowania z tematem. (…)

Autorzy Narodowego Modelu Gry Przygotowanie Psychologiczne

 Pobierz 
NMG_PP.pdf

48.18MB

Regulamin Newslettera
pobieranie strony...
Newsletter - zapisz się!
regulamin
Zapisz się
Wideo