FederacjaAktualności[SPRAWOZDANIE] Jak wygląda praca Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN? Powrót

AktualnościFederacja

[SPRAWOZDANIE] Jak wygląda praca Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN?

 10 / 09 / 20 Autor: PZPN
[SPRAWOZDANIE] Jak wygląda praca Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN?

Rzecznik Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej Adam Gilarski działa na podstawie postanowień Statutu PZPN. Do jego zadań należy prowadzenie dyscyplinarnych postępowań wyjaśniających, dotyczących podejrzenia popełnienia przewinień dyscyplinarnych: korupcji, dopingu, niedozwolonych zakładów bukmacherskich oraz rażących przypadków rasizmu, ksenofobii i chuligaństwa w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN, Ekstraklasę S.A. i związki piłki nożnej. Rzecznik uprawniony jest również do wyjaśniania spraw związanych z naruszaniem norm etyczno-moralnych powodujących odpowiedzialność dyscyplinarną.


Rzecznik Dyscyplinarny w ostatnim okresie (01.09.2019 – 31.08.2020) prowadził siedemdziesiąt trzy (73) postępowania wyjaśniające i dyscyplinarne, dotyczące wyżej wskazanych zagrożeń dla integralności rozgrywek piłkarskich w Polsce. Postępowania prowadzone przez Rzecznika Dyscyplinarnego dotyczyły:

– przewinienia przekupstwa sportowego w tym korupcji popełnionej w latach 2003-2006, z związku z tzw. aferą korupcyjną w polskiej piłce (27),

– ksenofobii i rasizmu (8)

– dopingu (11)

– korupcji (6)

– manipulowania meczami piłkarskimi w związku z zakładami bukmacherskich (9)

– rażącego chuligaństwa (6).

Ponadto Rzecznik Dyscyplinarny prowadził sześć (6) spraw dotyczących naruszania szeroko rozumianej dyscypliny związkowej, w szczególności związanych z naruszeniem norm etyczno-moralnych, w tym możliwości popełnienia przestępstwa na tle seksualnym (2).

We wspomnianym okresie duża część spraw – prowadzonych przez Rzecznika – związana była z postępowaniami dyscyplinarnymi o ukaranie za przewinienia przekupstwa sportowego – korupcji popełnione przez osoby fizyczne: sędziów i obserwatorów piłkarskich, działaczy, trenerów i zawodników, w latach 2003-2006, w związku z tzw. aferą korupcyjna w polskiej piłce, które aktualnie toczą się przed Komisją Dyscyplinarną PZPN lub Najwyższą Komisją Odwoławczą. W tym zakresie Rzecznik Dyscyplinarny w ramach swoich obowiązków pozyskiwał z sądów karnych dodatkowe informacje i materiały oraz opracował raport dotyczący możliwości pozbawienia tytułu zdobywcy Pucharu Polski w sezonie 2004/2005 klub Groclin-Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski. Zarząd PZPN na posiedzeniu 2 września br., po zapoznaniu się z raportem Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN oraz prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieście we Wrocławiu w Wydziale V Karnym oraz w Wydziale IV Karnym Odwoławczym, postanowił pozbawić klub Groclin-Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski tytułu zdobywcy Pucharu Polski w sezonie 2004/2005, przy jednoczesnym nie przyznawaniu tego tytułu innej drużynie.

Na dzień 31 sierpnia 2020 roku Rzecznik Dyscyplinarny PZPN stwierdził iż wobec 18 osób fizycznych – spośród 612 objętych przedmiotowymi postępowaniami dyscyplinarnymi – nadal nie zakończono prawomocnie postępowań karnych.

Rzecznik Dyscyplinarny brał także udział w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia PZPN, Zarządu PZPN, Najwyższej Komisji Odwoławczej, Komisji Dyscyplinarnej, jak również analizował dokumenty i orzeczenia dotyczące jego statutowych kompetencji. W powyższym zakresie Rzecznik Dyscyplinarny brał udział w opracowywaniu przepisów prawa związkowego.

Rzecznik Dyscyplinarny realizował również obowiązki związane z działalnością prewencyjną zwalczającą zagrożenia dla integralności rozgrywek piłkarskich w ramach programów: FIFA (Single Point of Contact) oraz UEFA (Integrity Officer).

Pełniąc funkcję Integrity Officer, Rzecznik Dyscyplinarny:  

– analizował informację od UEFA, firm bukmacherskich oraz instytucji monitorujących podejrzane lub nietypowe zakłada bukmacherskie;

– kierował wnioski do Komisji Dyscyplinarnej w związku z niedozwolonymi zakładami bukmacherskimi;

– przeprowadził w lutym 2020 roku centralne szkolenie dla koordynatorów z klubów piłkarskich Ekstraklasy, I i II ligi oraz wojewódzkich ZPN w zakresie zapobiegania manipulowania meczami piłkarskimi.

Rzecznik Dyscyplinarny brał też udział w pracach w ramach działań  grupy roboczej do zwalczania manipulowania zawodami sportowymi (Group of Copenhaga), działającej na podstawie Konwencja Rady Europy (Macolin Convention) z września 2014 roku.

 

Regulamin Newslettera
pobieranie strony...
Newsletter - zapisz się!
regulamin
Zapisz się
Wideo