FederacjaAktualnościKomunikat Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN Powrót

AktualnościFederacja

Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN

 31 / 05 / 16 Autor: PZPN
Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN

W dniach 30-31 maja 2016 roku obradowała Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN. Na posiedzeniu rozpatrzyła wnioski licencyjne Klubów I oraz II ligi.


Decyzje Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN:

1. Komisja postanowiła przyznać licencję na grę w rozgrywkach I ligi w sezonie 2016/2017 wszystkim Klubom, które ubiegały się o licencję za wyjątkiem Zawiszy Bydgoszcz. Bez nadzorów i sankcji Licencję otrzymały następujące Kluby: Miedź Legnica, GKS Katowice, MKS Kluczbork, MKP Pogoń Siedlce, Rozwój Katowice oraz Wigry Suwałki.

2. Komisja postanowiła odmówić licencji na grę w rozgrywkach I ligi w sezonie 2016/2017 Zawiszy Bydgoszcz. Przyczyną jest naruszenie wymogów kryterium F.01 oraz F-03 Podręcznika Licencyjnego. Klub nie przedstawił opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, co stanowi naruszenie kryterium F.01, oraz nie uregulował zobowiązania transferowego wobec jednego z Klubów.

3. Nadzory Infrastrukturalne otrzymały następujące Kluby I ligi: Chojniczanka Chojnice, Drutex Bytovia, Sandecja Nowy Sącz, Stomil Olsztyn oraz Zagłębie Sosnowiec. Wszystkie wymienione Kluby zostały zobowiązane do dostosowania obiektu do wymogów licencyjnych do rozpoczęcia sezonu rozgrywkowego 2016/2017.

4. Nadzory finansowe otrzymały następujące Kluby I ligi: GKS Bełchatów, Stomil Olsztyn, Olimpia Grudziądz oraz Sandecja Nowy Sącz. Na pierwsze trzy Kluby nadzór finansowy został nałożony w związku z zawarciem przez Klubu ugód w celu monitorowania ich terminowych spłat. Na Sandecję nałożono nadzór w celu monitorowania złożonej prognozy finansowej.

5. Na cztery Kluby I ligi nałożono obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniężnej:

• Chojniczanka Chojnice – 1000 zł za nieterminowe złożenie dokumentacji finansowej;

• Chrobry Głogów – 1000 zł za nieterminowe złożenie dokumentacji finansowej;

• Olimpia Grudziądz – 5000 zł w związku z naruszeniem pkt. 10.2 ust. 6 i 7 Podręcznika Licencyjnego. Klub m.in. przedstawił niepełną, zawierającą liczne błędy, dokumentację finansową;

• GKS Bełchatów – 3000 zł w związku z naruszeniem pkt. 10.2 ust. 6 i 7 Podręcznika Licencyjnego. Klub m.in. przedstawił nieterminową i niepełną dokumentację finansową;

• Stomil Olsztyn – 5000 zł w związku z naruszeniem pkt. 10.2 ust. 6 i 7 Podręcznika Licencyjnego. Klub m.in. przedstawił nieterminową, niepełną i nierzetelną dokumentację finansową.

6. Na dwa Kluby I ligi nałożono sankcję regulaminową w postaci odjęcia punktów w sezonie rozgrywkowym 2016/2017:

• GKS Bełchatów oraz Stomil Olsztyn – na Kluby nałożono sankcję regulaminową w postaci odjęcia 3 (trzech) punktów w sezonie rozgrywkowym 2016/2017 za podwójne naruszenie kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów I ligi na sezon 2016/2017. Pierwsze naruszenie polegało na zawarciu ugody po terminie 31 stycznia. Zgodnie z przedmiotowym kryterium „Umowy zawarte z pracownikami, odraczające termin zapłaty zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia poprzedzający Sezon Licencyjny, muszą być zawarte do 31 stycznia roku kalendarzowego, w którym zaczyna się dany sezon licencyjny.  O zawarciu takiej umowy wnioskujący zobowiązany jest poinformować Licencjodawcę w terminie 7 dni od daty jej zawarcia; termin spłaty zobowiązań wobec pracowników nie może być przedłużany powyżej daty 30 września roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się Sezon Licencyjny”. Kolejne naruszenie polegało na uregulowaniu zobowiązań po 31 marca 2016 roku, co zgodnie z pkt. 10.6.1 ust. 4 Podręcznika Licencyjnego, stanowi kolejne naruszenie kryterium F.04 Podręcznika: „Jeżeli zobowiązanie przeterminowane nie zostało uregulowane do dnia złożenia dokumentacji licencyjnej, ale zostało uregulowana przed dniem podjęcia decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania Licencji, Licencja może być wydana, jednakże w każdym przypadku klub podlega sankcjom, przewidzianym w rozdziale 5.4 Podręcznika Licencyjnego”.

7. Komisja postanowiła przyznać licencję na grę w rozgrywkach II ligi w sezonie 2016/2017 wszystkim Klubom, które ubiegały się o licencję za wyjątkiem Nadwiślana Góra. Bez nadzorów i sankcji Licencję otrzymały następujące Kluby: Legionovia Legionowo, Raków Częstochowa, ROW Rybnik oraz GKS Tychy.

8. Komisja postanowiła odmówić licencji na grę w rozgrywkach II ligi w sezonie 2016/2017 Klubowi Nadwiślan Góra w związku z niespełnieniem kryteriów S.01, S.02, P.02, P.08, P.09, P.11, I.01 oraz F.01, F.03, F.04, F.05, F.06 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów II ligi na sezon 2016/2017. Klub nie przedstawił szeregu dokumentów wymaganych przez Podręcznik Licencyjny w związku z czym nie była możliwa pozytywna weryfikacja wniosku.

9. Nadzory infrastrukturalne otrzymały następujące Kluby: Gryf Wejherowo, Błękitni Stargard, Olimpia Zambrów, Radomiak Radom, Stal Stalowa Wola, Wisła Puławy oraz Polonia Bytom. Wszystkie wymienione Kluby zostały zobowiązane do dostosowania obiektu do wymogów licencyjnych do rozpoczęcia sezonu rozgrywkowego 2016/2017.

10. Nadzór finansowy nałożono na Klub Polonia Bytom, celem monitorowania sytuacji finansowej Klubu oraz kontroli realizacji licznych ugód zawartych z wierzycielami.

11. Na sześć Klubów II ligi nałożono obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniężnej:

• Puszcza Niepołomice – 2000 zł za naruszenie kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego;

• Błękitni Stargard – 2000 zł za naruszenie kryterium P.07 Podręcznika Licencyjnego;

• Gryf Wejherowo – 1000 zł za naruszenie F.01 Podręcznika Licencyjnego;

• Olimpia Zambrów – 1000 zł za dostarczenie dokumentacji wynikającej z kryterium P.03 po terminie;

• Siarka Tarnobrzeg – 5000 zł za naruszenie kryterium F.03, poprzez nie wykazanie w tabeli zobowiązań zobowiązania transferowego względem innego Klubu;

• Wisła Puławy – 1000 zł za naruszenie kryterium P.09 Podręcznika Licencyjnego.

12. Na cztery następujące Kluby nałożono nadzór z zakresu Personelu i Administracji: Błękitni Stargard, Kotwica Kołobrzeg, Olimpia Zambrów oraz Wisła Puławy. Wszystkie Kluby zostały zobowiązane do spełnienia kryteriów z zakresu Personelu i Administracji do rozpoczęcia sezonu rozgrywkowego 2016/2017.

13. Na dwa Kluby II ligi nałożono sankcję odjęcia punktów:

• Polonia Bytom – na Klub nałożono sankcję regulaminową w postaci odjęcia 4 (czterech) punktów w sezonie rozgrywkowym 2016/2017 w związku z naruszeniem kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów II ligi na sezon 2016/2017. Komisja postanowiła również zobowiązać Klub do terminowego realizowania ugody zawartej w dniu 30 maja 2016 roku, obligującej klub do realizacji postanowień wyroku Piłkarskiego Sądu Polubownego do końca grudnia 2016 roku. W przypadku nie dotrzymania terminów spłat którejkolwiek z rat ugody, o której mowa powyżej, przypadających do końca grudnia 2016 roku, Klubowi automatycznie zostaną odjęte kolejne 4 (cztery) punkty w sezonie rozgrywkowym 2016/2017. Uzasadniając należy wskazać, iż Klub spłacił zobowiązania względem innego Klubu, wynikające z wyroku Piłkarskiego Sądu Polubownego  dopiero w dniu wydania decyzji licencyjnej tj. 30 maja 2016 roku. Również inne zobowiązanie zasądzone wyrokiem Piłkarskiego Sądu Polubownego zostało uregulowane poprzez ugodę zawartą dopiero w dniu 30 maja 2016 roku. Powyższe bez wątpienia wskazuje na poważne naruszenia kryterium F.04. Zgodnie z pkt. 10.6.1 pkt. b Licencji należy odmówić : „Jeśli do dnia złożenia dokumentacji licencyjnej, nie później jednak niż do dnia 31 marca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się Sezon Licencyjny, Wnioskodawca posiada przeterminowane zobowiązania, o których mowa w niniejszym punkcie”. Jednakże zgodnie z pkt. 10.6.1 ust.4 „Jeżeli zobowiązanie przeterminowane nie zostało uregulowane do dnia złożenia dokumentacji licencyjnej, ale zostało uregulowana przed dniem podjęcia decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania Licencji, Licencja może być wydania, jednakże w każdym przypadku klub podlega sankcjom, przewidzianym w rozdziale 5.4 Podręcznika Licencyjnego”.

• Siarka Tarnobrzeg – na Klub nałożono sankcję regulaminową w postaci  odjęcia 1 (jednego) punktu w sezonie rozgrywkowym 2016/2017  w związku z naruszeniem kryterium F.03 Podręcznika Licencyjnego. Zgodnie bowiem z treścią pkt. 10.5.1 ust.2 przedmiotowego kryterium: „Jeżeli zobowiązanie przeterminowane nie zostało uregulowane do dnia złożenia dokumentacji licencyjnej, ale zostało uregulowana przed dniem podjęcia decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania Licencji, Licencja może być wydana, jednakże w każdym przypadku klub podlega sankcjom, przewidzianym w rozdziale 5.4 Podręcznika Licencyjnego”.  Taka sytuacja miała miejsce w przypadku Klubu Siarka Tarnobrzeg, która uregulowała zobowiązanie transferowe względem innego Klubu po dniu 31 marca 2016 roku.

14. W związku ze spadkiem Górnika Zabrze do I ligi, Komisja postanowiła objąć Klub nadzorem finansowym w celu monitorowania sytuacji Klubu w realiach I ligowych.

15. Kluby Znicz Pruszków oraz Stal Mielec w związku z uzyskanym awansem do wyższej klasy rozgrywkowej nie były licencjonowane na rozgrywki II ligi. Kluby awansujące z II ligi do I będą licencjonowane w późniejszym terminie.

16. Wszystkie Kluby objęte nadzorem finansowym ze względu na zawarte ugody zostały zobowiązane do ich realizacji bez możliwości ich dalszego odraczania.

Od powyższych decyzji Klubom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN  za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych w terminie 5 dni.

Regulamin Newslettera
pobieranie strony...
Newsletter - zapisz się!
regulamin
Zapisz się
Wideo