FederacjaAktualnościKomunikat Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN Powrót

AktualnościFederacja

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN

 16 / 12 / 19 Autor: PZPN
Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 16 grudnia 2019 roku w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, działającej w latach 2003-2005, kierowanej przez Ryszarda F.,  potwierdza podejmowane przez Polski Związek Piłki Nożnej działania związane z rozliczeniem afery korupcyjnej sprzed ponad 10 lat.


Rzecznik Dyscyplinarny PZPN Adam Gilarski wskazuje, iż większość z 30 osób objętych wyrokiem sądu we Wrocławiu, którzy byli wcześniej skazani prawomocnymi wyrokami karnymi w sprawie korupcji w sporcie, została przez organy dyscyplinarne PZPN dożywotnio wykluczona z działalności w Polskim Związku Piłki Nożnej (12 osób) lub wobec takich osób zostały nałożone kary wieloletniej dyskwalifikacji. Osoby te, byli sędziowie i obserwatorzy, zostali odsunięcie od działalności w polskiej piłce nożnej.

Jednocześnie wyrok stanowił będzie – w przypadku jego uprawomocnienia się – podstawę zakończenia postępowań dyscyplinarnych wobec siedmiu osób, których postępowania dyscyplinarne nadal trwają.

Komisja Dyscyplinarna PZPN, po dzisiejszym wyroku, wobec trzech osób rozważy zastosowanie środków zabezpieczających w postaci zakazu prowadzenia działalności w piłce nożnej do czasu prawomocnego orzeczenia kończącego sprawę.

Spośród 612 osób, którzy objęci byli postępowaniami dyscyplinarnymi za korupcje z lat 2003-2006, wobec 34 osób nadal trwają postępowania dyscyplinarne, w większości oczekują one również na zakończenie postępowań sądowych, które nadal prowadzone są w kilku sądach karnych.

Regulamin Newslettera
pobieranie strony...
Newsletter - zapisz się!
regulamin
Zapisz się
Wideo