FederacjaAktualnościKOMUNIKAT RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO PZPN Powrót

AktualnościFederacja

KOMUNIKAT RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO PZPN

 18 / 03 / 19 Autor: PZPN
KOMUNIKAT RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO PZPN

Rzecznik Dyscyplinarny PZPN, Adam Gilarski, po zapoznaniu się z otrzymanym w dniu dzisiejszym  pismem z dnia 07 marca 2019 r. Prokuratury Okręgowej w Krakowie, na podstawie art. 129 pkt f) Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, postanowił o zastosowaniu środka zapobiegawczego wobec sędziów piłkarskich Podokręgu Wadowice w Małopolskim Związku Piłki Nożnej: Krzysztofa W., Damiana S. oraz Piotra K. w postaci zakazu prowadzenia meczów piłkarskich do czasu rozpoznania sprawy przez Komisję Dyscyplinarną PZPN.


Zastosowany środek zapobiegawczy ma związek z zarzutami korupcji w piłce nożnej przedstawionymi wyżej wymienionym sędziom piłkarskim w związku z meczami piłki nożnej klasy A organizowanymi przez Podokręg Wadowice Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

Postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN w tej sprawie, objęci są również, działacze klubów sportowych klasy „A” Podokręgu Wadowice, których mecze prowadzili wyżej wskazani sędziowie piłkarscy.

Rzecznik Dyscyplinarny PZPN

Adam Gilarski

Regulamin Newslettera
pobieranie strony...
Newsletter - zapisz się!
regulamin
Zapisz się
Wideo