FederacjaAktualnościKomunikat Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN Powrót

AktualnościFederacja

Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN

 16 / 01 / 19 Autor: PZPN
Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN

Komisja ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej przeanalizowała dosłane przez Klub Warta Poznań dokumenty w ramach kryterium F.09, tym samym kończąc procedurę weryfikacji przedmiotowego kryterium oraz rozpatrzyła wniosek Klubu Stomil Olsztyn o wydłużenie terminu spłaty zobowiązań wynikających z kryterium F.09 do dnia 21 stycznia 2019 roku.


W związku z powyższym Komisja postanowiła:

A) na podstawie pkt. 10.11.1 ust. 2 w zw. z pkt.5.3.2 ust.4 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów I ligi na sezon 2018/2019 nałożyć na Klub Warta Poznań SA sankcję regulaminową w postaci 1 (jednego) ujemnego punktu w bieżącym sezonie rozgrywkowym 2018/2019, w związku z naruszeniem kryterium F.09;

B) przychylić się do wniosku Klubu Stomil Olsztyn i wydłużyć termin spłaty określony w decyzji Komisji, do dnia 21 stycznia 2019 roku.

Klubowi Warta Poznań od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN w terminie 5 dni.

Regulamin Newslettera
pobieranie strony...
Newsletter - zapisz się!
regulamin
Zapisz się
Wideo