Przetargi

Umowa na zakup i dostawę sprzętu dla OSSM
06 / 12 / 13

Umowa na zakup i dostawę sprzętu dla OSSM

Zapoznaj się z przetargiem na zakup i dostawę sprzętu dla OSSM.

Ogłoszenie
27 / 11 / 13

Ogłoszenie

Zaproszenie do składania ofert / przystąpienia do rokowań w zakresie nabycia licencji do posługiwania się znakami towarowymi bądź innymi prawami należącymi do PZPN.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę
13 / 11 / 13

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zmian), w wyniku przeprowadzonego  w trybie zapytania o cenę postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dystrybucję sprzętu sportowego i ubiorów sportowych do gry w piłkę nożną przeznaczonych dla dzieci i młodzieży gimnazjalnych i licealnych ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży.

Przedłużono termin składania ofert
30 / 10 / 13

Przedłużono termin składania ofert

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez firmy zaproszone do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie zamówienia publicznego na zakup i dystrybucję sprzętu sportowego i ubiorów sportowych do gry w piłkę nożną przeznaczonych dla dzieci i młodzieży w gimnazjalnych i licealnych ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży prowadzonego przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz koniecznością udzielenia wyjaśnień przedłużono termin składania ofert oraz zmieniono termin ich otwarcia.

Ogłoszenie
23 / 04 / 13

Ogłoszenie

Zaproszenie do składania ofert / przystąpienia do rokowań w zakresie nabycia licencji do posługiwania się znakami towarowymi bądź innymi prawami należącymi do Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę
20 / 08 / 12

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) i 2)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zmian), w wyniku przeprowadzonego  w trybie zapytania o cenę postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dystrybucję sprzętu sportowego i ubiorów sportowych do gry w piłkę nożną przeznaczonych dla dzieci i młodzieży gimnazjalnych i licealnych ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży  zamawiający - Polski Związek Piłki Nożnej dokonał - zgodnie z pkt XVI SIWZ - wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Legea Polska Sp. z o.o., ul. Batorego 56, 05-120 Legionowo, która zaoferowała najniższą cenę, tj.  kwotę 216.835,22 zł.

Regulamin Newslettera
pobieranie strony...
Newsletter - zapisz się!
regulamin
Zapisz się